Publisert 17.09.2019 , sist oppdatert 18.12.2023

Energibruk til transport

Transportsektoren står for en stor andel av Norges totale energibruk. Det foregår en stor omstilling til mer klimavennlig transport og store deler av personbilparken er i ferd med å bli elektrifisert. Likevel er det fortsatt  fossil energi som dominerer. Transportsektoren omfatter både veitransport som vare- og personbiltrafikk, samt fly, sjøfart og tog.

Fossil energi dominerer i transport

I transportsektoren er det fortsatt fossil energibruk som dominerer, og over 70 prosent av personbilene i Norge er bensin- eller dieselbiler. Samtidig blir det stadig flere elbiler i Norge. Ved utgangen av 2022 var det nesten 600 000 elektriske personbiler i Norge og elbiler utgjorde i 2022 over 79 prosent av nybilsalget. Det er fortsatt få elektriske varebiler, busser og lastebiler, men antallet er økende. 

Klimagassutslippene fra veitrafikk har gått ned de siste tre årene. Dette henger sammen med økt innblandingen av biodrivstoff og overgangen til elektriske biler. I 2015 ble det brukt 1,6 TWh biodrivstoff, mens i 2022 ble det brukt 4,3 TWh biodrivstoff. Tog er det eneste transportmidlet som i hovedsak er helelektrisk.

Mer strøm og bioenergi

NVE forventer at elektriske kjøretøy vil utgjøre en stadig større andel av transportparken fremover. I 2030 er det forventet at alle nye personbiler vil være elektriske, eller ladbare hybrider. Det vil da være over 1,5 millioner elbiler på norske veier. I 2040 kan dette ha økt til over to millioner elbiler. I 2040 vil det også være mange elektriske varebiler, busser, lastebiler og ferger i Norge. Selv om strøm ser ut til å bli en stadig viktigere energivare i transportsektoren, kan biodrivstoff og hydrogen få en rolle for de kjøretøyene som har vanskelig for å bruke batterielektriske motorer. Tunge transportmidler, som trailere og båter, kan komme til å gå på hydrogen i stedet for diesel og marine gassoljer. Mer utfyllende rapporter og faktaark om energibruk til transport finner du i oversikten til høyre på siden. 

I figuren under kan du se energibruk til transport i Norge fra 1990 til 2022.