Publisert 18.09.2019 , sist oppdatert 09.08.2023

Energibruk i Europa

Energibruken i EUs medlemsland ligger totalt på rundt 13 000 TWh i året. 

Årlig energiforbruk i EU

Det samlede årlige energibruken for EUs 27 medlemsstater har ligget stabilt på mellom 12 000 – 14 000 TWh i hele perioden fra 1990 til 2020 og ligger nå på rundt 13 000 TWh i året.

Fossil energi dominerer fortsatt i energibruken i EU, med andelen synker. I 2021 var i overkant av 8 000 TWh av energibruken fra fossile energivarer. Siden 1990-tallet har andelen fra fossile kilder gått ned, særlig er det reduksjon i bruk av kull til å produsere elektrisitet.

Kontaktpersoner

Fagansvarlig:
Dag Spilde, dsp@nve.no

Seksjonssjef:
Maren Esmark, mesm@nve.no