Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.09.2019 , sist oppdatert 05.12.2022

Energibruk i bygg

Effektiv og fossilfri energibruk i norske bygninger

I 1990 utgjorde fyringsolje og parafin 12 prosent av energibruken i norske boliger og yrkesbygg. I 2018 dekket fossile energivarer under 2 prosent av energibruken. Fjernvarme og varmepumper har erstattet fossil energibruk. Strøm er den dominerende energivarene i norske husholdninger og yrkesbygg og varmepumpene har gjort bruken av strøm mer energieffektiv. I yrkesbygg har fjernvarme blitt en sentral kilde til oppvarming av rom og varmtvann.

Fremover forventer NVE at energibruken i bygg vil bli stadig mer energieffektiv. Nye bygningsregler med strenge energikrav vil gi lavere oppvarmingsbehov. I tillegg blir belysning og elektriske apparater mer energieffektive som følge av energikrav og energimerking. For belysning vil overgang fra glødepærer til LED-pærer gi en kraftig nedgang i energibruk per lyspunkt. Til slutt kan varmere klima gi lavere oppvarmingsbehov i norske bygg. Vi antar at fossil energi til oppvarming er faset ut innen 2030.

Det er laget mer utfyllende rapporter og faktaark om energibruk til bygg. Se oversikt til høyre på siden.

Figurene under viser historisk utvikling i samlet energibruk i Norske husholdninger og i tjenesteytende næringer og våre antagelser om fremtidig utvikling til 2040. Det stor usikkerhet i fremskrivninger så langt frem i tid. Vi har tatt utgangspunkt i dagens politikk og kjent teknologi. Endringer i politikk, teknologi og kostnader kan endre utviklingen i energibruk. Figurene viser i hvilken retning energibruken er ventet å gå.