Innrapportering av kontaktinformasjon for KBO-enheter - NVE

NVE har nå åpnet en ny digital innrapporteringsløsning for kontaktinformasjon i KBO via Altinn

Skjemaet forventes ferdigstilt innen høsten 2019.

Dette skjemaet skal fylles ut av alle enheter i kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) ved ledelsen i virksomheten, eller den ledelsen har bemyndiget, for eksempel beredskapskoordinator.

Skjemaet sendes inn ved endringer av kontaktinformasjon i eksisterende KBO-enheter. Hver KBO-enhet er ansvarlig for å holde NVE fortløpende oppdatert om endinger i disse opplysningene. Korrekt informasjon er viktig for raskt å kunne nå KBO-enheter i en krisesituasjon. Ved nyopprettelser og virksomhetsendringer, som for eksempel fisjon og fusjon, sendes informasjon inkludert nye eller slettede organisasjonsnumrene til seksjonssjef Eldri Naadland Holo.

NVE-oppfordrer til å kontrollere og oppdatere informasjon i dette skjemaet minimum årlig.

 

Dette skjemaet er hjemlet i:

Energiloven § 9-1 Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon

Kraftberedskapsforskriften § 2-2 Organisasjon og funksjon

Vedtak om beredskapsmessig kommunikasjonsmidler i KBO av 16.12.2015 (u.off Offentleglova §21)

 

Dette skjemaet er erstatter tidligere vedlegg til kraftberedskapskrav som omhandlet innrapportering av kontaktinformasjon.