Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 03.02.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

124/1 Forra

Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Sidegrein til Stjørdalsvassdraget med særlig høy verdi. Elver, vann og store myrområder er sentrale deler av et variert og særpreget landskap som strekker seg fra høyfjell til dalbunn. Elveløpsformer, løsmasser, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet.

Elvemøte mellom Vigda fra øst (Høyre i bildet) og Øvre Forra fra nord (midt i bildet). (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2007)

Forra er sidevassdrag til Stjørdalselva fra nord og renner ut i hovedvassdraget ca 14 km ovenfor utløpet i Trondheimsfjorden. Nedbørfeltet strekker seg inn mot riksgrensen i øst. Forramyrene sentralt i feltet og det varierte elveløpet med både fossestryk og rolige partier, har stor natur- og landskapsverdi.

De høyeste fjellene ligger mot nedbørfeltets grense i øst. Sentralt i dette området ligger største vann, Feren. Forramyrene utgjør et særpreget landskap i et myrterreng med fine meanderløp, og omgitt av høye fjell. Det biologiske mangfoldet er stort. Vigda og Tylda er to viktige sidegreiner. Kontrastene fra myr og fjellandskapet i øst til det varierte elveløpet med blant annet fossestryk i nedre del, er store.

Forra er gitt nasjonalt høy verneverdi og vurdert som den klart mest verdifulle delen av Stjørdalsvassdraget.

En fin måte å bli kjent med elva i myrlandskapet, er å padle nedover elva fra Feren. Store deler av feltet ligger i INON-registert område.

Det er utført forbygninger nederst i vassdraget, opp til Tylda.

Fotoside:

124-1_Forra_elvestrekning_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Trøndelag
Kommune: Stjørdal, Verdal, Meråker, Levanger
Vernetidspkt: 1986 (Vp III)
Areal:  605 km²

Største vann: 
Feren
25,9 km²: 401 moh.

Høydenivå: 
1248-ca.20 moh