Publisert 10.02.2009 , sist oppdatert 04.09.2023

Gråsubreen

Gråsubreen og Glittertind sett fra Veodalen 8. august 2014. Foto: Liss M. Andreassen/NVE.

Gråsubreen (61°39' N, 8°37'E)  ligger på nordøstsiden av Glittertind i Jotunheimen. Gråsubreen (offisielt navn på kart er nå Gråsubrean) er den høyest beliggende breen i landet. Breen har et areal på 1,74 km² og strekker seg fra 1854 til 2277 moh (2019). Gråsubreen er en kontinental og delvis kald bre med liten materialomsetning. Breen har liten bevegelse og minimalt med sprekker. Påfrossen is utgjør opp til 8% av vinterbalansen i de sentrale deler der snøen lett blåser av. 

Massebalanse
Massebalansemålingene ble startet i 1962 og har pågått kontinuerlig siden. Gråsubreen er en av de aller mest kontinentale breene i Norge og har relativt liten materialomsetning sammenlignet med breene som ligger lenger vest.  Derfor har sommerbalansen større betydning for nettobalansen enn på de maritime breene. Se resultater av massebalansemålingene. Resultatene publiseres årlig i serien 'Glaciological investigations in Norway'.

Litteratur

Andreassen, L.M., H. Elvehøy, B.Kjøllmoen. 2002. Using aerial photography to study glacier changes in Norway. Annals of Glaciology 34, p 343-347.

Andreassen, L. M., H. Elvehøy, B. Kjøllmoen, R. V. Engeset, R. V. 2016. Reanalysis of long-term series of glaciological and geodetic mass balance for 10 Norwegian glaciers, The Cryosphere, 10, 535-552, doi:10.5194/tc-10-535-2016. (pdf)

Andreassen, L.M., H. Elvehøy, B. Kjøllmoen, R. V. Engeset, N. Haakensen. 2005. Glacier mass balance and length variation in Norway. Annals of Glaciology, 42, 317-325 .

Haakensen, N. 1986. Glacier mapping to confirm results from mass-balance measurements. Annals of Glaciology, Vol. 8, p. 73-77.

Klemsdal, T. 1970. A glacial-meteorological study of Gråsubreen, Jotunheimen. Norsk Polarinstitutts Årbok 1968, p 58-74.

Østrem, G. 1961. Breer og morener i Jotunheimen. Norsk Geografisk Tidsskrift, 17, (1959-1960), p. 210-243.