Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 18.11.2015 , sist oppdatert 18.06.2021

Historiske vannføringsdata til produksjonsplanlegging

NVE benytter vannføringsdata fra 82 stasjoner til å beskrive tilsiget til det norske vannkraftsystemet. Seriene er fra uregulerte nedbørfelt, eller felt som i svært liten grad er påvirket av vassdragsreguleringer. Seriene går tilbake til 1958. Seriene blir oppdatert årlig med siste års observasjoner.

De 82 tidsseriene som NVE benytter i sin Samkjøringsmodell er per 12. oktober 2020 oppdatert med observerte data for 2019. For flere av seriene er også data fra tidligere år endret. Det skyldes først og fremst revisjon av vannføringskurver, som beskriver forholdet mellom observert vannstand og vannføring.

Serier som ikke har observasjoner tilbake til 1958 eller som har observasjonsbrudd, er komplettert ved bruk av HBV-modeller. Det advares mot (ukritisk) å benytte kompletterte perioder til flom- og lavvannsanalyser.

Seriene kan lastes ned i formatene «regneark» og «hydark».

Aktuell info om seriene
Oversikt over hvordan seriene er satt sammen finnes i Tilsigsserier samkjøringsmodellen (pdf) og NVE rapport nr 7 fra 2008 «Utvalg av tilsigsserier til Samkjøringsmodellen».

Beskrivelse av årlige endringer i tilsigsseriene:

tilsigsserier_2018.pdf
tilsigsserier_2017_18.pdf
tilsigsserier_2016.pdf
tilsigsserier_2015.pdf
tilsigsserier_2014.pdf
tilsigsserier_2013.pdf
tilsigsserier_2012.pdf
tilsigsserier_2011.pdf
tilsigsserier_2010.pdf
tilsigsserier_2009.pdf

Alle filer til nedlasting