Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 18.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Teknisk utførelse

Første byggetrinn ved Tronsholen transformatorstasjon stod ferdig i 1953. Stasjonen tok da i mot 132 kV ledningen fra Lysebotn, transformerte spenningen ned til 50 kV, og sendte den videre ut på et nett av 110 km fjernledninger til sekundærstasjoner i mottakerkommunene.

Transformatorhallen som ble sprengt inn i fjellet, er 10,5 m bred, 96,8 m lang og 8,1 m høy. Det ble til sammen plass til tre transformatorer, alle på 38 000 kVA, plassert i nisjer utsprengtmellom apparathallen og transportgangen. Transformatorene ble bestilt hos A/S National Industri og apparatanlegget hos NEBB.

Koblingsanlegget i friluft ved Tronsholen er – i likhet med tilsvarende anlegg ved kraftverket i Lysebotn – bygget av avbardunerte, galvaniserte stålmaster. Denne løsningen er representativ for anlegg av denne typen også ellers i landet.

Tronsholen tar inn en overføring med tre parallelle 132 kV-linjer fra Lysebotn kraftverk og transformerer kraften ned til 50 kV for viderefordeling mot Jæren og Skeiane. Ledningene fra Maudal kraftverk er sløyfet inn og ut av stasjonen, og inn til Tronsholen kommer også strømmen fra Flørli, Oltedal og Oltesvik kraftverker.

Skilt; "A/S National Industri, Drammen"
Transformatorene ble levert av A/S National Industri i Drammen og står fortsatt i drift. Foto: Henning Weyergang-Nielsen, NVE