Publisert 18.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Nedre Fiskumfoss

Nedre Fiskumfoss kraftverk i Namsenvassdraget kom i drift i 1946. Kraftverket var viktig for den alminnelige forsyning i Nord-Trøndelag fylke. Kraftstasjonen er typisk for elvekraftverk i etterkrigstiden. Den er bygd i fjell. Dammen har labyrintoverløp. Lakse­trapp og lakseakvarium hører også til anlegget.

Foto: Sissel Riibe, NVE, 05.08.2009

Relatert informasjon

Kart

Fylke: Nord-Trøndelag

Kommune: Grong

I drift: 1946

Installasjon: 39 MW

Fallhøyde: 34,5 meter

Nåværende eier: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE)

Kraftstasjon: I fjell

Magasin: Nei

Antall aggregater: 3

Viktige momenter

  • kraftstasjon fra like etter andre verdenskrig
  • viktig for alminnelig forsyning
  • typisk for etterkrigstidens elvekraftverk
  • arkitektur og aggregater
  • dam med labyrintoverløp
  • dam med labyrintoverløp

Kilder

Litteratur:

  • Hjulstad, Ola (red.) (1993): Spenningens landskap. Kraftproduksjon i Namsen gjennom 50 år. NTE, Steinkjer.
  • Krekling, Sigurd (1973): Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. Utvikling og vekst gjennom 50 år. NTE, Steinkjer.
  • Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk gjennom 25 år (1948). NTE, Steinkjer.