Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 04.01.2022 , sist oppdatert 05.01.2022

Vassmagasinstatistikk veke 52 2021

Nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 52 var fyllingsgrada i norske magasin 56,0 prosent

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,6 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 68,5 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 70,1 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 49,6 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 52, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.