Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 22.11.2022 , sist oppdatert 23.11.2022

Vassmagasinstatistikk veke 46 2022

Ved utgangen av veke 46 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 80,5 prosent. Gjennom veka sank magasinfyllinga med 1,4 prosenteininger

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 46, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

For ytterlegare komentarar om kraftsituasjonen blir det vist til Kraftsituasjonsrapporten som dokumenterer og kommenterer utviklinga i kraftmarknaden. Rapporten blir normalt publisert kvar onsdag klokka 1400.

Vekesvise rapportar om kraftsituasjonen