Vassmagasinstatistikk veke 36 2020 - NVE

Liten nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke var fyllingsgraden i norske magasin 90,7 prosent

Magasinfyllinga gjekk ned med 0,5 prosenteiningar frå veka før.

Medianverdien for fyllingsgrada på tilsvarande tidspunkt for åra 2000-2019 er 81,9 prosent.

Nord-Noreg (Elspotområde 4) hadde lågast magasinfylling med 85,5 prosent. Sørvest-Noreg (Elspotområde 2) hadde høgast fylling med 92,9 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 36, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.