Vassmagasinstatistikk veke 34 2018 - NVE

Noko mindre auke i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 34 var fyllingsgraden i norske magasin 65,9 prosent.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden opp med 1,2 prosenteiningar, mot 2,1 prosent veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2017 er 81,8 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 71,1 prosent, medan Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 59,9 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 67,1 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 34 2018, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

 

Denne ukens artikkel om vassmagasinstatstikken ble ved et uhell publisert kl. 09.00, og ikke kl. 13.00 som normalt. Tabellene, som inneholder vassmagasinstatistikken artikkelen viser til, oppdateres først kl. 13.00 som normalt.