Publisert 14.03.2023 , sist oppdatert 15.03.2023

Vassmagasinstatistikk veke 10 2023

Ved utgangen av veke 10 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 40,8 prosent. Gjennom veka  gjekk magasinfyllinga ned med 3,3 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 10, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

For ytterlegare komentarar om kraftsituasjonen blir det vist til Kraftsituasjonsrapporten som dokumenterer og kommenterer utviklinga i kraftmarknaden. Rapporten blir normalt publisert kvar onsdag klokka 1400.

Vekesvise rapportar om kraftsituasjonen