Publisert 21.06.2023

Kraftsituasjonen veke 24, 2023

Oppgang i kraftprisane

Lite vind og høgare gassprisar bidrog til ein auke i kraftprisane sist veke. Snittprisen i Sørvest-Noreg var 106 øre/kWh i veke 24, medan prisen i Aust- og Vest-Noreg var 84 øre/kWh. Vedlikehald i nettet har bidrege til flaskehalsar mellom dei sørlege prisområda i Noreg dei siste vekene.

Etter fleire veker på rad med negative kraftprisar på kontinentet og i Norden, var det berre Finland som hadde negative kraftprisar førre veke. Høg vindkraftproduksjon, kombinert med avgrensa eksportkapasitet bidrog til at kraftprisen i Finland var negativ i syv samanhengane timar natt til tysdag.

*Nokon tabellar og figurar i rapporten er utelat i veke 24 p.g.a manglar i datagrunnlaget for Sverige og Tyskland

 

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 24, 2023 (PDF)

Les meir om om vassmagasinstatistikken her

Kontaktperson

Henriette Birkelund
Epost:henb@nve.no