NVE gjør fortløpende vurderinger i Gjerdrum - NVE

Torsdag rådet NVE til at et nytt område nord for Ask sentrum ble evakuert, på grunn av observerte sprekker. Vi vil gjøre ytterligere undersøkelser og vurderinger for å avklare situasjonen sammen med nødetatene.

Bildet er tatt fra sør-vest og gir oversikt inn i skredområdet med hele skredgropen. Foto: Jaran Wasrud/NVE

Torsdag ettermiddag ga NVE råd til politiet om å evakuere ytterligere et område, nord for Ask sentrum, på grunn av observerte sprekker i området. NVE har befart disse, og vil nå gjennomføre grunnboringer og ytterligere vurderinger av området for å vurdere om og evt hvor lenge evakueringen bør opprettholdes.  

Ikke økt fare andre steder i kommunen

Kvikkleireskred er isolerte hendelser og er knyttet til grunn- og terrengforhold på det aktuelle stedet. I forbindelse med kvikkleireskredet ved Ask har NVE i samråd med fageksperter fra NGI og Multiconsult vurdert områdene i nærheten til skredet ved Ask, og har anbefalt evakuering deretter. Kvikkleireskredet ved Ask tilsier ikke at det er økt fare for kvikkleireskred andre steder i kommunen. 

Meld inn større observasjoner

Det er på nåværende tidspunkt liten sannsynlighet for at tilsvarende store skred vil gå andre steder på Romerike nå. Dersom det likevel observeres større endringer i terrenget bør disse meldes inn til din kommune. Dette gjelder da særlig observasjoner som oppsprekking og utglidninger. 

Skredet i Gjerdrum - status fredag morgen

Onsdag 30.12 gikk det et stort kvikkleireskred ved Ask i Gjerdrum kommune. NVE har satt beredskap og bistår i redningsarbeidet. Dette er et omfattende og krevende arbeid. Skredkantene raser fortsatt og er ustabile, og det er løse masser i området.

NVE bistår nødetatene med faglig rådgivning om hvilken områder som må evakueres og hvordan redningsarbeidet kan gjennomføres på en tryggest mulig måte. Fortløpende vurderinger gjøres, basert på oppdatert informasjon fra helikoptre og droner som er inne i området, i tillegg til kunnskap om grunnforholdene i området.  

NVE jobber i dialog med politiet for å se om enkelte områder etter hvert kan tas i bruk. Vi har også begynt arbeidet med å støtte kommunen i hvordan området kan og bør sikres. NVE er innstilt på å bistå med det vi kan i det langsiktige arbeidet som er nødvendig, etter forespørsel og i samarbeid med kommunen.

Oppdatert informasjon legges ut fortløpende ut på nettsidene våre. Her finner du også informasjon om kvikkleireskred og kartlegging av faresoner.

Bilder fra skredet kan lastes ned fra NVEs fotodatabase.