Publisert 16.05.2023

Nå kan kommunene søke om økonomisk støtte til kartlegging av naturfare

Er din kommune utsatt for naturfare? NVEs økonomiske støtteordninger er i år utvidet med mulighet for å søke om kartlegging eller utredning av naturfare. Dette kommer i tillegg til eksisterende ordninger for sikring og miljøtiltak.

Foto: Aart Verhage / NVE

Med den nye ordningen kan du kommunen kan søke om:

• Utredning av kvikkleiresoner
• Kartlegging av flomfare
• Kartlegging av skredfare i bratt terreng

Ordningen med kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag fortsetter som tidligere.

Søknadsfrist er 1. juli hvert år. Dette gjelder ikke for kartlegging av kritiske punkter i bekker og bratte vassdrag. Denne ordningen har en løpende søknadsfrist.

Her finner du informasjon om hvordan og hva du kan søke penger til, oversikt over prosessen, søknadsskjema og nyttige ressurser som veiledning til søknadsskriving og forskriften om naturfaretilskudd.

Se også vårt webinar om tilskuddsordninger for håndtering av flom og skred.

Kontakt NVE
Tel: 22 95 95 95
E-post: nve@nve.no

Merk e-post med "Spørsmål om tilskudd til kartlegging av naturfare"