Klager på Tysvær vindkraftverk er oversendt Olje- og energidepartementet - NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat har i dag oversendt 25 klager på fire vedtak om Tysvær vindkraftverk til Olje- og energidepartementet.

NVE har oversendt 25 klager på fire vedtak om Tysvær vindkraftverk til OED

Klagene

NVE har oversendt 25 klager på fire vedtak datert 18.12.2019 til Olje- og energidepartementet (OED). De påklagde vedtakene er:

  • Godkjenning av konsesjonspliktige endringer for Tysvær vindkraftverk.
  • Godkjenning av søknad om endring av detaljplan/miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Tysvær vindkraftverk.
  • Godkjenning av MTA for 132 (66) kV nettilknytning av Tysvær vindkraftverk.
  • Samtykke om ekspropriasjon til utvidet rettighetsbelte for nettilknytningen av Tysvær vindkraftverk.

 

NVE har vurdert klagene

NVE har vurdert klagegrunnene som angår NVEs saksbehandling og innholdet i vedtakene. Flere klagere ber om at gjeldende konsesjon trekkes tilbake, og det anføres i noen klager at også tidligere vedtak som er fattet av NVE og OED tilbakekalles. Flere klagere ber NVE om å beslutte utsatt iverksettelse av vedtakene inntil klagene er avgjort.

Vi kan ikke se at noen av klagene gir grunnlag for å omgjøre våre vedtak. Klagene oversendes derfor til Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse.

Vil du vite mer?

Alt om konsesjonssaken Tysvær vindkraftverk finner du på våre nettsider