Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 09.09.2021

Digitalt folkemøte om ny transformatorstasjon ved Krossberg

Vi inviterer til digitalt folkemøte tirsdag 14. september kl. 19.00
Temaet er ny transformatorstasjon som Statnett har søkt om å bygge ved Krossberg i Stavanger kommune.
NVE vil orientere om saksbehandlingen mens Statnett gir mer informasjon om selve prosjektet

Les mer om søknaden på våre nettsider

Logg deg på møtet her:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzk3MzkwNDItOTNlOS00YWYwLWE0ZGQtZWZjMDVlZWU2YWQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bc8d840d-60c9-410b-b4fb-11b86806780c%22%2c%22Oid%22%3a%2262746283-a387-4722-b675-25b62f680a03%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a