Publisert 18.03.2016 , sist oppdatert 21.03.2016

Nye faktaark om snøskred

NVE har publisert tre nye faktaark om snøskred. Faktaarkene kan være nyttige for deg som jobber med naturfarer og beredskap, men også for alle som bedriver aktiviteter i snøskredutsatt terreng.

De tre faktaarkene er laget av NVEs snøskredvarslere, og tar for seg tre forskjellige temaer knyttet opp til snøskred. 

Faktaarket «Snøskred – tørre og våte» inneholder generell informasjon om snøskred som er nyttig for alle som jobber med snøskred, eller oppholder seg i skredterreng. Her finner man informasjon om blant annet de forskjellige typene skred, hvorfor de løses ut og faretegn man skal se etter.

Det andre faktaarket, «ATES - Avalanche Terrain Exposure Scale», handler om klassifiseringssystemet ATES. Her kan man lese om klassifiseringssystemet for snøskredterreng, og hvorfor og hvordan det brukes. ATES er et verktøy for folk som beveger seg i fjellet på vinterstid, og skal synliggjøre hvor krevende ulikt terreng er snøskredmessig. Den viktigste målgruppen for ATES er de med lite kunnskap om snø, snøskred og vurdering av snøskredterreng.

Faktaarket «Bruk av regionale snøskredvarsel» forteller hvordan man best kan benytte seg av et snøskredvarsel og går nærmere inn på hva varslene innebærer og hvordan de kan brukes. Varslene utarbeides daglig fra 1. desember til 31. mai og publiseres på www.varsom.no.

Hvis du har noen spørsmål til faktaarkene kan du kontakte oss på snoskredvarsling@nve.no. Faktaarkene er til fri disposisjon og må gjerne videresendes.

 

«Snøskred – tørre og våte» http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2016/faktaark2016_01.pdf

«ATES - Avalanche Terrain Exposure Scale» http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2016/faktaark2016_03.pdf

«Bruk av regionale snøskredvarsel» http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2016/faktaark2016_04.pdf