Publisert 25.03.2019 , sist oppdatert 28.08.2020

Tallene for vindkraftproduksjon i Norge 2018 presentert i ny webløsning

Detaljerte tall for vindkraftproduksjonen i Norge i 2018 er nå klare. NVE har utviklet et nytt interaktivt webverktøy der du selv kan gå inn og lage din egen produksjonsrapport. Her er all historikk samlet ett sted, og du kan selv velge hvilke produksjonsdata du vil se på.

Vindkraft er den raskest voksende formen for kraftproduksjon i Norge. Utbyggingskostnadene for vindkraftverk går ned, og i 2018 ble det idriftsatt 8 nye vindkraftverk som til sammen gir 1,7 TWh ny vindkraftproduksjon. Samtidig var det ved utgangen av året 7 TWh vindkraftproduksjon under bygging. I tillegg til at det bygges mye ny vindkraft, øker brukstiden til vindturbinene. Brukstiden gikk marginalt opp fra 2017 til 2018, men justert for produksjonsforholdene har økningen vært markant.

Figur 1: Brukstid for norske vindkraftverk

Innsynsløsning gir mer tilgjengelige data

1. april 2019 skal NVE levere sitt forslag til en Nasjonal Ramme for vindkraft. Den har som mål å legge til rette for en langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft i Norge, samtidig om man unngår utbygging i de mest konfliktfylte områdene.

Med økt oppmerksomhet om vindkraft merker NVE også økt etterspørsel etter god informasjon om vindkraftverk og vindkraftproduksjon i Norge. Derfor lanserer vi nå en ny innsynsløsning for informasjon om kraftproduksjon fra norske vindkraftverk. Den nye innsynsløsningen erstatter rapporten «Vindkraftproduksjon», som NVE har publisert hvert år siden 2007.

-Vi er opptatt av åpenhet og at produksjonsdataene er lett tilgjengelige. Med dette webverktøyet tar vi et stort steg i retning av dette. Vi er svært fornøyd med å flytte over produksjonsrapportene fra en statisk til en interaktiv løsning, sier direktør Anne Vera Skrivarhaug.

Sett sammen din egen produksjonsrapport

I den nye løsningen kan alle se produksjonsstatistikk for norsk vindkraft. Du kan velge å se historisk utvikling, både for hele landet og for hvert kraftverk. Tidsoppløsning kan du også velge selv, om det er år, måned eller time som er mest interessant. Du vil også kunne se vindindekser og produksjonsindekser for kraftverkene. Disse verdiene har man tidligere kunnet finne i rapporten «Vindkraftproduksjon».

Hvordan vindindeksene og produksjonsindeksene er beregnet, er beskrevet i fagrapporten som Meventus har laget på oppdrag for NVE. Meventus har sammenlignet vindforholdene i 2018 med forholdene over en lang periode fra 2003 til 2017, og ut fra dette er det beregnet vindindekser og produksjonsindekser. Disse beskriver hvordan vindforholdene og produksjonen avvek fra normalen.  

llustrasjonsbilde fra verktøy for produksjosndata for vindkraft. Illustrasjon: NVE

Figur 2: Illustrasjonsbilde fra verktøy for produksjosndata for vindkraft. Illustrasjon: NVE

 

 

Kontaktpersoner

Saksbehandler Ann Myhrer Østenby, tlf 996 97 202

Seksjonssjef Fredrik Arnesen, tlf 416 69 694

Brukstid - forteller hvor mange timer av et år et kraftverk ville vært i drift med full effekt for å oppnå den faktiske årsproduksjonen. Brukstid regnes ut ved å dele årsproduksjon på installert effekt, for eksempel 14 000 MWh delt på 4 MW = 3500.

Vindindeks – beskriver hvordan vindforholdene har vært i et bestemt år i forhold til gjennomsnittet i en gitt referanseperiode. Tallet oppgis i prosent.

Produksjonsindeks – beskriver hvor mye et kraftverk kan forvente å produsere i et bestemt år ut fra hvordan vindforholdene var i det året, målt i forhold til en gitt referanseperiode. Tallet oppgis i prosent.

Lag din egen produksjonsrapport med vårt interaktive webverktøy

Database for utbygde vindkraftverk

Last ned rapport om vind- og produksjonsindekser