Utbygde vindkraftverk - NVE

Siden er ikke i bruk!