Publisert 21.01.2020 , sist oppdatert 19.06.2024

Kvikkleirerapporter for Lillestrøm kommune

Detaljutredning av kvikkleiresoner

2 Bingen
Grunnundersøkelser 04.03.2007 (8,3 MB) | Vurdering 13.01.2009 (1,9 MB) | Kvalitetskontroll

6 Vall
Grunnundersøkelser 04.03.2007 (8,3 MB) | Vurdering 13.01.2009 (1,9 MB) | Kvalitetskontroll

9 Prestenga
Grunnundersøkelser 12.07.17 (5,3 MB) | Grunnundersøkelser 28.11.19 (2,6 MB) | Vurdering 08.05.19 (12,9 MB) | Vurdering erosjon 17.01.20 (3,4 MB) | Vurdering 16.04.21 (0,3 MB) | Vurdering 18.10.19 (4,7 MB)Uavhengig kvalitetssikring 21.10.19 (0,2 MB) 

11 Løren
Grunnundersøkelser 04.03.2007 (8,3 MB) | Vurdering 13.01.2009 (1,9 MB) | Kvalitetskontroll

12 Frydenlund
Vurdering 21.05.2021 (14,1 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 07.05.2021 (3,1 MB)

15 Norum
Grunnundersøkelser 04.03.2007 (8,3 MB) | Vurdering 13.01.2009 (1,9 MB) | Kvalitetskontroll

16 Mjølnerud
Grunnundersøkelser 04.03.2007 (8,3 MB) | Vurdering 13.01.2009 (1,9 MB) | Kvalitetskontroll

26 Vilberg
Grunnundersøkelser 04.03.2007 (8,3 MB) | Vurdering 13.01.2009 (1,9 MB) | Kvalitetskontroll

62 Skrøver
Grunnundersøkelser 04.03.2007 (8,3 MB) | Vurdering 13.01.2009 (1,9 MB) | Kvalitetskontroll

63 Frogner
Grunnundersøkelser 4.3.2007 (8,3 MB)Vurdering 13.01.2009 (1,9 MB) | Grunnundersøkelser 15.07.2011 (8 MB) | Grunnundersøkelser 20.07.2011 (3,3 MB) | Grunnundersøkelser 20.01.2012 (9,5 MB) | Vurdering 23.05.2012 (9,6 MB) Kvalitetskontroll 01.06.2011 (0,1 MB)

64 Myrvoll
Grunnundersøkelser 04.03.2007 (8,3 MB) | Vurdering 13.01.2009 (1,9 MB) | Kvalitetskontroll

71 Mo Nordre
Vurdering 17.01.2022 | Kvalitetskontroll 21.01.2022

72 Mohagen Sykehjem
Grunnundersøkelser 04.03.2007 (8,3 MB) | Vurdering 13.01.2009 (1,9 MB) | Vurdering 01.03.2021 | Kvalitetskontroll 10.03.2021 | Vurdering 17.01.2022 | Kvalitetskontroll 21.01.2022

73 Melvoll
Grunnundersøkelser 04.03.2007 (8,3 MB) | Vurdering 13.01.2009 (1,9 MB) | Vurdering 01.03.2021 | Kvalitetskontroll 10.03.2021

322 Lystad
Grunnundersøkelser 11.05.2011 (2,5 MB) | Vurdering 23.09.2016 (14,6 MB) | Kvalitetskontroll 08.11.2013 (0,1 MB)

325 Gran
Grunnundersøkelser 04.03.2007 (8,3 MB) | Vurdering 13.01.2009 (1,9 MB) | Kvalitetskontroll

340 Kjellerholen (fradelt sone 2988 Stubberud)
Vurdering 24.1.2024 (6 MB) 

341 Hvam Øst (tidligere Hvam, oppdelt i Hvam Øst, 2985 Hvam Sør, 2986 Hvam Nord og 2989 Hvam)
Grunnundersøkelser 19.3.2018 (5 MB) | Grunnundersøkelser 21.8.2019 (3 MB)Vurdering 22.12.2023 (8 MB) | Vurdering 22.12.2023 (24 MB) | Vurdering 24.1.2024 (6 MB) | Uavhengig kvalitetssikring (2 MB)

342 Slogum
Grunnundersøkelser 11.06.2021

343 Skjetten

Grunnundersøkelser 11.05.2011 (2,5 MB) | Vurdering 05.11.2015 (10,4 MB) | Grunnundersøkelse 07.03.2023 (8,8 MB) | Vurdering 13.03.2023 (43 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 28.03.2023 (0,1 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 28.04.2023 

706 Falla
Grunnundersøkelser 09.02.2018 (2,5 MB) | Vurdering 14.11.22 (82,2 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 28.11.22 (0,3 MB)

709 Sundhaugen
Grunnundersøkelser 11.05.2011 (2,5 MB) | Vurdering 23.09.2016 (14,6 MB) | Kvalitetskontroll 08.11.2013 (0,1 MB) | Prosjekteringsnotat støttefylling 12.10.2018 (48 MB) | Supplerende grunnundersøkelser 16.03.2018 (39 MB)

1071 Bjerke Vest og 1072 Bjerke Øst
Grunnundersøkelser 04.03.2007 (8,3 MB) | Vurdering 13.01.2009 (1,9 MB) | Grunnundersøkelser 22.06.2017 (12 MB) | Vurdering 08.11.17 (4,7 MB) | Vurdering 11.12.17 (8,6 MB) | Vurdering 11.12.17 (37,6 MB)  | Grunnundersøkelser 07.01.19 (12 MB) | Vurdering 25.06.19 (13 MB) | Kvalitetskontroll 09.04.18 (0,6 MB) | Kvalitetskontroll 17.01.20 (0,3 MB)

1878 Lystad sør
Grunnundersøkelser 11.05.2011 (2,5 MB) | Vurdering 23.09.2016 (14,6 MB) | Kvalitetskontroll 08.11.2013 (0,1 MB)

2779 Niteberg
Grunnundersøkelser 19.03.2018 (6,0 MB) | Grunnundersøkelser 21.08.2019 (4,0 MB) | Vurdering 10.12.2019 (7,8 MB) | Parameterrapport 10.12.2019 (10,4 MB) | Stabilitetsberegninger 10.12.2019 (36,0 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 19.11.2019 (0,2 MB) | Vurdering 22.12.2023 (8 MB) | Vurdering 22.12.2023 (24 MB) | Vurdering 24.1.2024 (6 MB) | Uavhengig kvalitetssikring (2 MB)

2938 Hølandsveien
Vurdering 01.06.2023 | Grunnundersøkelser 22.05.2023

2985 Hvam Sør (fradelt fra tidligere 341 Hvam, oppdelt i 341 Hvam Øst, 2985 Hvam Sør, 2986 Hvam Nord og 2989 Hvam)
Grunnundersøkelser 19.3.2018 (5 MB) | Grunnundersøkelser 21.8.2019 (3 MB) | Vurdering 22.12.2023 (8 MB) | Vurdering 22.12.2023 (24 MB) | Vurdering 24.1.2024 (6 MB) | Uavhengig kvalitetssikring (2 MB)

2986 Hvam Nord (fradelt fra tidligere 341 Hvam, oppdelt i 341 Hvam Øst, 2985 Hvam Sør, 2986 Hvam Nord og 2989 Hvam)
Grunnundersøkelser 19.3.2018 (5 MB) | Grunnundersøkelser 21.8.2019 (3 MB) | Vurdering 22.12.2023 (8 MB) | Vurdering 22.12.2023 (24 MB) | Vurdering 24.1.2024 (6 MB) | Uavhengig kvalitetssikring (2 MB)

2988 Stubberud (fradelt fra tidligere 340 Kjellermoen)
Grunnundersøkelser 19.3.2018 (5 MB) | Grunnundersøkelser 21.8.2019 (3 MB)Vurdering 22.12.2023 (8 MB) | Vurdering 22.12.2023 (24 MB) | Vurdering 24.1.2024 (6 MB) | Uavhengig kvalitetssikring (2 MB)

2989 Hvam (fradelt fra tidligere 341 Hvam)

Faktaark 341 Hvam 12.6.2009 | Vurdering 24.1.2024 (6 MB) 

3031 Tømmereggen

Grunnundersøkelser 19.12.2023 (3 MB) | Datarapport, ERT 5.6.2024 (3 MB) | Vurdering 15.2.2024 (15,4 MB)

3032 Holsenga
Grunnundersøkelser 6.3.2024 (13,5 MB) | Vurdering 22.5.2024 (14,3 MB)

 

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.