Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 24.10.2022

Høring: Energimerkeforordning for smarttelefoner og nettbrett

EU-kommisjonen har lagt fram forslag til energimerkeforordning for smarttelefoner og nettbrett. Forslaget vil behandles i ekspertgruppekomiteen for energimerking den 18. november 2022.

Smarttelefoner og nettbrett er ikke blant NVEs prioriterte produkter for særskilt oppfølging. I praksis betyr det at eventuelle høringsuttalelser, som NVE ikke finner er tungtveiende nok til at produktet gis prioritet likevel, ikke vil bli sendt videre som en nasjonal kommentar. I slike tilfeller må høringsparten bruke sine bransjekanaler inn mot Kommisjonen for å fremme sitt syn. Formålet med denne høringen er dermed både å informere om kommende regelverk og eventuelt fange opp konsekvenser ved regelverket som NVE ikke er kjent med.

Produktgruppen har ikke tidligere vært omfattet av energimerkekrav.

Virkeområdet for den foreslåtte energimerkeforordningen er smarttelefoner og nettbrett. Forordningen angir også hvilke produkter som ikke er omfattet av virkeområdet.

Noen foreslåtte bestemmelser:

  • Etablering av energietikett med skala A-G.
  • Før plassering i markedet, skal leverandør registrere produktet i den europeiske produktdatabasen European Product Registry for Energy Labelling (EPREL).
  • Energieffektivitetsklassen og klassen for pålitelighet, blant annet tålegrense for utilsiktet fall, skal beregnes.

Virkningsdatoer:
Forordningen er foreslått å få virkning 18 måneder etter at den er trådt i kraft, men artikkel 3(1), bokstav (a) er foreslått å få virkning 14 måneder etter at forordningen er trådt i kraft.

Frist for innspill til NVE: 7. november 2022

Innspill kan sendes til isni@nve.no, med kopi til khf@nve.no

Les forslaget til energimerkeforordning og vedlegg:

 Økodesignkrav til mobiltelefoner, trådløse telefoner og nettbrett:

EU-kommisjonen har også lagt fram forslag til økodesignkrav til mobiltelefoner, smarttelefoner og nettbrett som skal behandles i forskriftskomiteen 17. november 2022. Miljødirektoratet har overtatt ansvaret fra NVE for oppfølging av noen av produktgruppene under økodesigndirektivet, inkludert arbeidet med økodesignkrav til mobiltelefoner og nettbrett. Informasjon om forslaget til økodesignkrav for produktgruppen finnes på Miljødirektoratets sider via denne lenken Økodesignkrav til mobiltelefoner, smarttelefoner og nettbrett - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no