Publisert 18.09.2019 , sist oppdatert 18.06.2021

NVE har testet verktøy for å ta hensyn til fisk i vassdrag med vannkraftverk

For å ta hensyn til fisk setter NVE ofte krav om omløpsventil i konsesjoner til bygging av vannkraftverk. Omløpsventilen skal bidra til at vannføringen i elva nedstrøms kraftverket reduseres gradvis, og over så lang tid, at fisk ikke blir liggende på tørt land.

Gjennom vår ordinære kontrollvirksomhet er vårt generelle inntrykk at drift av omløpsventiler er problematisk for mange kraftverkseiere. Vi har derfor tatt initiativ til å øke forståelse om drift og styring av omløpsventiler. På grunnlag av erfaring med drift av omløpsventilen i fire kraftverk, har SWECO laget et generelt styringsverktøy.

Rapporten som nå publiseres er en dokumentasjon på hvordan dette styringsverktøyet har fungert på noen kraftverk som har installert omløpsventil. Resultatet av testene er meget lovende. Det betyr at grunnlaget for å lage et generelt styringsverktøy for omløpsventiler begynner å ta form. Prosjektet skal følges opp med ytterligere testing av noen kraftverk i 2020.

Les rapporten her

Kontaktpersoner

Seksjonsleder Mari Hegg Gundersen tlf. 984 59 430
Seniorrådgiver Jan Henning L’Abée-Lund tlf. 908 54 195
Seniorrådgiver Lars Midttun tlf. 411 00 466