Publisert 15.05.2020 , sist oppdatert 18.06.2021

NVE har samlet inn erfaringer med Coandainntak i Norge

Stadig flere aktører velger Coanda-inntak når de bygger småkraftverk. Undersøkelser viser de fleste aktørene er tilfredse med de nye løsningene til tross for at inntaket kan gi noen driftsutfordringer og ikke nødvendigvis tar hensyn til fisk på en god måte.

Stadig flere aktører velger Coanda-inntak når de bygger småkraftverk. Foto: Lars Midttun, NVE

Fordelen med Coanda-inntak skal være at de er driftssikre og tar hensyn til fisk på en god måte. For å øke kunnskapen om erfaringer med denne typen inntaksrister gjennomførte vi våren 2019 en spørreundersøkelse blant alle småkraftverk som har installert Coanda-inntak. Mange av disse kraftverkene er nye, så driftserfaringene gjelder kun noen få år.

Undersøkelsen viser at de fleste er fornøyd med sitt valg av inntaksløsning, men at det er noen driftsutfordringer knyttet til ising og algevekst. Undersøkelsen viser også at inntaksløsningen ikke nødvendigvis tar hensyn til fisk på en god måte.

- Resultatene fra spørreundersøkelsen gir oss viktig informasjon om denne typen inntak. Det er nyttig for aktørene som planlegger nye småkraftverk, men også for oss i NVE. Vi setter vilkår i konsesjoner for å ivareta miljøverdier, og vi følger opp at kraftverk bygges på en miljømessig god måte. Da er det viktig å kjenne til erfaringer med ulike løsninger, sier seksjonssjef Mari Hegg Gundersen i NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg.
Multiconsult har, på oppdrag fra NVE, skrevet rapporten som sammenstiller resultatene fra spørreundersøkelsen, analyserer årsaker og sammenhenger samt beskriver internasjonale erfaringer med denne typen inntaksløsning.

Les hele rapporten her.

Kontaktpersoner

Rådgiver i NVE, Jenny Evjen
epost: jeev@nve.no

Senioringeniør i NVE, Randi Holme
epost: rho@nve.no