Publisert 25.11.2015 , sist oppdatert 22.12.2021

Behandling i NVE

Saksbehandlingstiden kan være inntil 6 måneder. En må i tillegg påregne en befaring på barmark før saken kan tas opp til behandling. Dersom søknaden sendes inn vinterstid kan den samlede tidsbruken derfor bli betraktelig lenger i påvente av akseptable befaringsforhold.

Saker som ikke nylig har vært på konsesjonsbehandling, må påregnes en høringsrunde.