Publisert 23.04.2012 , sist oppdatert 18.06.2021

Reguleringsmagasin

I følge vassdragskonsesjoner og gitte pålegg er det krav om at en del forhold er oppfylt ved hvert enkelt reguleringsmagasin med vassdragskonsesjon. Det er spesifikt satt krav om at følgende forhold er oppfylt:

  • Opplysningsskilt om reguleringsmagasinet
  • Merking av høyeste og laveste reguleringsgrense (HRV og LRV)
  • Fastmerkebolt/høydebolt for kontrollmålinger
  • Vannstandskala/målestav
  • Utstyr for registrering av vannstand
  • Magasinkurve

 

Rapportering

Knapphet på vann kan være en utfordring både for alminnelig vannforsyning og energiforsyning. Data fra overvåking av vannstandsforholdene er med på å vurdere status og endringer i ressurssituasjonen. Dette skal sikre tiltakshaver og myndighetene grunnlag for å gjøre tiltak mot krisesituasjoner på grunn av vannmangel. Overvåkning av vannstandsforholdene i viktige innsjøer i tørre perioder er også viktig. For å kunne dokumentere at reguleringene drives i samsvar med gitt manøvreringsreglement, kan NVE be om dokumentasjon på vannstanden i reguleringsmagasin. Data om vannstanden i ca 500 av de største magasinene er pålagt innrapportert ukentlig til NVE. Disse data danner grunnlaget for NVEs utregning og offentliggjøring av magasinfyllingsgraden.

 

NVEs magasinkontroll (2002-2012)

NVE hadde i perioden 2002-2012 en systematisk kontroll av ca. 1200 regulerte vannmagasiner rundt om i landet for å sjekke konsesjonskrav og utstyr for vannstandsmåling, den såkalte magasinkontrollen. Kontrollopplegget ble utformet i samarbeid med bransjen. Den systematiske magasinkontrollen ble avsluttet i 2012. Miljøtilsynet utfører oppfølgingen etter magasinkontrollen og kontroll av nye magasinanlegg gjøres nå i bygge- og ferdigstillingsfasen