Publisert 30.11.2015 , sist oppdatert 10.08.2021

Organisering av kraftforsyningsberedskap

Norges kraftforsyningsberedskap er organisert gjennom Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO). NVE samarbeider i tillegg med både nasjonale og internasjonale aktører i arbeidet for en bedre forsyningssikkerhet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for å samordne beredskapsplanleggingen, og skal lede landets kraftforsyning under beredskap og i krig. For dette formål er det etablert en landsomfattende organisasjon - Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) - bestående av NVE og de virksomheter som står for kraftforsyningen. Dette omfatter alle enheter som eier eller driver kraftproduksjon med tilhørende vassdragsregulering, overføring og distribusjon av elektrisk kraft og fjernvarme.

NVEs samarbeid om kraftforsyningsberedskap omfatter både andre offentlige etater, samt nordiske og europeiske aktører. Under følger en oversikt over noen av de viktigste.