Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 05.12.2015

Retningslinjer for murdammer

Retningslinjer til damsikkerhetsforskriftens § 5-12, publisert desember 2011 (tredje utgave)

Retningslinjer for murdammer utdyper bestemmelser gitt i damsikkerhetsforskriftens § 5-12. Retningslinjen gir uttrykk for praksisen NVE vil følge i sin saksbehandling for å påse at forskriftens krav til murdammer ivaretas. Andre løsninger enn de som er anført i retningslinjen kan aksepteres dersom like god sikkerhet kan dokumenteres.

Retningslinjen gjelder fullt ut for anlegg i konsekvensklasse 1 og høyere. NVE anbefaler at den også legges til grunn ved nybygging av anlegg i konsekvensklasse 0. Dette gjelder spesielt for anlegg som er bygget på grunnlag av konsesjon etter vassdragslovgivningen, der det alltid er NVE som står for byggesaksbehandlingen, inkl. godkjenning av tekniske planer.

Retningslinjen gjelder først og fremst tørrmurte dammer, dvs. dammer med drenerende damkropp og tetning på oppstrøms side. Dammer som består av stein lagt i mørtel gjennom hele tverrsnittet dekkes av Retningslinjer for betongdammer.

 

Spørsmål, kommentarer, o.l. kan rettes til NVEs kontaktperson, se kontaktinformasjon i høyre kolonne.