Tidlig i etterkrigstiden ble Lyse (senere Lysebotn) kraftverk bygget for å forsyne Sør-Rogaland med elektrisitet. Overføringen til Tronsholen transformatorstasjon i Sandnes består av tre generasjoner ledninger, og inneholder blant annet to lange fjordspenn.

Kraftledning Lysebotn - Tronsholen — Foto: Henning Weyergang-Nielsen, NVE, 27.05.2009