Kraftledning: Glomfjord kraftverk – Glomfjord industripark

Glomfjord, like nord for Svartisen i Nordland, ble tidlig vurdert som et svært gunstig område for elektrisitetsproduksjon, og allerede i 1920 kunne Glomfjord kraftverk levere kraft til sinkproduksjonen ved Glomfjord Smelteverk AS. Dette var den første statlige kraftutbyggingen utenfor Østlandet, og overføringen i det bratte og uveisomme terrenget mellom kraftverket og smelteverket ble gjennomført med en rekke særegne og kraftfulle betongmaster.

Kraftledning Glomfjord kraftverk - Glomfjord Industripark — Foto: Henning Weyergang-Nielsen, NVE, 29.06.2009