Retningslinjen skal sikre at registrering av vannføring utføres etter standardiserte metoder og at kravene til dataleveranse og nøyaktighet tilfredsstilles uavhengig av hvem som utfører målingene. Vedtatt av NVE 20.06.2016.

 

Aktuelle vedlegg:

Skjema for opprettelse av ny vannføringsstasjon

Støtteinformasjon for kurvegenerering

Rapporteringsskjema for vannføringsmålinger - ADCP