Publisert 02.06.2016 , sist oppdatert 15.09.2021

Trine Jahr Hegdahl

Navn / Name: Trine Jahr Hegdahl
Tittel / Title: Forsker, PhD. / Researcher
Avdeling / Department: Hydrologisk avdeling / Hydrology Department
Seksjon / Section: Hydrologisk modellering / Hydrological Modelling
Epost / Email: tjh 'at' nve.no

Arbeider med / Areas of work:

  • Hydrologiske modellering / Hydrological modeling
  • Ensemblevarsler – sannsynlighetsvarsling / Ensemble prediction systems – probability forecasting
  • Flomvarsling / Flood forecasting

Prosjekter / Current projects:

  • Pålitelige flomvarsler ved bruk av hydrologiske ensembler (FOU 80510) / Reliable flood predictions using hydrological ensemble (FOU 80510)
  • SnowAMP NPL 33043
  • Global hydropressure

Publikasjoner / Publications:

https://www.researchgate.net/profile/Trine-Hegdahl