Publisert 25.02.2021 , sist oppdatert 01.12.2023

Sentinel-satellittene vokter breene våre

Sentinel-2-bilde som viser Tuftebreen, Nigardsbreen og deler av Jostedalsbreen, 27. august 2019 i falske farger. /Copernicus Sentinel data 2019/

I prosjektet Copernicus bretjeneste har NVE, Norsk Polarinstitutt og Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo brukt Copernicus Sentinel data til å overvåke og kartlegge endringer av breer og utarbeide breprodukter for breer på Norges fastland og på Svalbard. Vi har hovedsakelig testet ut de optiske Sentinel-2A og 2B satellittene, men også gjort noen tester med bruk av data fra de to Sentinel-1 radarsatellittene.

Hva fant vi?

Sentinel-2 data er godt egnet til å kartlegge utbredelse av breene på Norges fastland, og på Svalbard kan de i tillegg brukes til årlig kartlegging av de marine kalvingsfrontene. Sentinel-2 data kan også brukes til å bestemme snølinjer, beregne brehastighet og finne områder med sprekker på breer. Sentinel-2 er også godt egnet til å overvåke sjøer som er i kontakt med bre og kan forårsake plutselige flommer (jøkullaup).

En begrensing med Sentinel-2 er at mange av bildene som tas er dekket av skyer, både på fastlandet og på Svalbard. Sentinel-1 har et stort potensial som supplement til Sentinel-2 for å følge med på utviklingen av norske breer framover, spesielt for å bestemme snølinjer og overflatetyper, beregne brehastighet og identifisere surgende breer.

Les mer i en ny rapport og i en Viten-artikkel i Aftenposten oppsummerer vi erfaringene med Sentinel til å overvåke breer:

Viten-artikkel i Aftenposten:
Andreassen, L.M., G. Moholdt og A. Kääb. 2021. Satellitter overvåker norske breer. Det er det gode grunner til.
Nettsak: https://www.aftenposten.no/viten/i/mB8r5p/satellitter-overvaaker-norske-isbreer-det-er-det-gode-grunner-til

NVE-rapport:
Andreassen, L.M. (ed.), G. Moholdt, A. Kääb, A. Messerli, T. Nagy and S.H. Winsvold. 2021.
Monitoring glaciers in mainland Norway and Svalbard using Sentinel.
NVE Rapport 3-2021, 94 p.