Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 07.09.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Forbygning mot flom i Orkla ved Rikstadøyen

Orkla er en av Trøndelags lengste elver, og har sitt utspring fra Orkelsjøen i Oppdal kommune. Derfra renner elva videre gjennom Tynset, Rennebu, Meldal og Orkdal.

Forbygning langs elvebredden — Foto: Joar Skauge, NVE, 2008

I Orkdal renner den ut i Orkdalsfjorden ved Orkanger. Orkla er sterkt forbygd på strekningen Berkåk - Orkanger. Omtrent 7 km ovenfor Meldal sentrum og1-2 km nedenfor utløpet av Resa er det bygd et flomverk på høyre side som beskytter jordbruksområdene innenfor. Det steinkledde flomverket på elvemelen er 1740 m langt.

Skader etter en storflom i 1940 la grunnlaget for forbygning av Orkla ved Rikstadøyen. Arbeidene ble gjennomført i perioden 1945-1952. Forbygningen ble forlenget og reparert på starten av 1960-tallet. Elvekanten ble forbygd rett ovenfor og nedenfor den eldste forbygningen. I 1967 førte en storflom til skader og nytt arbeid ble planlagt. Denne gangen ble det bygd et langt flomverk som erstattet de tre andre forbygningene. Flomverket ble bygd i perioden 1971-1974. Hva som er bevart av de opprinnelige anleggene er usikkert.

Relatert informasjon

Kart

Vurdering og kilder

Anlegget er tidstypisk for de store midt-norske vassdrag i 1960-1970- årene. Flomverket erstatter, både planmessig og fysisk, flere anlegg som tidligere er bygd på samme strekning.

Arkiv:

  • Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 1997