Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Grana – Orkdal

I begynnelsen av 1980-årene bygget Kraftverkene i Orkla ledningen Grana–Orkdal med limtremaster. I tillegg til å være et teknologisk pionerprosjekt, har denne ledningen også klare kvaliteter med tanke på estetikk og landskapstilpasning.

Kraftledning 132 kV Grana - Orkdal. Master i limtre. — Foto: Henning Weyergang-Nielsen, NVE, 09.03.2009

Relatert informasjon

Kart

Fra: Grana kraftverk

Til: Orkdal transformatorstasjon

Fylke(r): Sør-Trøndelag

I drift: 1982

Lengde: 41 km

Spenning: 132 kV

Nåværende eier: Kraftverkene i Orkla

Viktige momenter

  • Europas første kraftledning med kun limtremaster
  • pionerprosjekt
  • lokale leverandører
  • landskapstilpasning

Kilder

Litteratur:

  • Asbøll, Egil (1988): Laminated wood structures in Norwegian transmission lines. International Conference on: Overhead Line Design and Construction: Theory and Practice, London, UK.
  • Sandnæs, Tore Olav (1981): Europas første kraftledning med limtremaster i Orkdalen? Fossekallen, Nr. 2, 1981: 4.

Muntlige kilder:

  • Egil Asbøll, TrønderEnergi AS
  • Bjørn Bergem, TrønderEnergi AS
  • Johan Hilstad, TrønderEnergi AS
  • Olaf Mikkelsen, TrønderEnergi AS