Publisert 06.03.2024

Vassmagasinstatistikk veke 9 2024

Ved utgangen av veke 9 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 38,5 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,6 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 9, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.