Publisert 08.03.2023

Vassmagasinstatistikk veke 9 2023

Ved utgangen av veke 8 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 44,3 prosent. Gjennom veka  gjekk magasinfyllinga ned med 2,7 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 9, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

For ytterlegare komentarar om kraftsituasjonen blir det vist til Kraftsituasjonsrapporten som dokumenterer og kommenterer utviklinga i kraftmarknaden. Rapporten blir normalt publisert kvar onsdag klokka 1400.

Vekesvise rapportar om kraftsituasjonen