Publisert 07.02.2024

Vassmagasinstatistikk veke 5 2024

Ved utgangen av veke 5 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 50,1 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,1 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 5, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.