Publisert 14.11.2023 , sist oppdatert 15.11.2023

Vassmagasinstatistikk veke 45 2023

Ved utgangen av veke 45 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 79,5 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,6 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 45, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.