Publisert 16.11.2022

Vassmagasinstatistikk veke 45 2022

Ved utgangen av veke 45 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 81,9 prosent. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 3,4 prosenteininger

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 45, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

For ytterlegare komentarar om kraftsituasjonen blir det vist til Kraftsituasjonsrapporten som dokumenterer og kommenterer utviklinga i kraftmarknaden. Rapporten blir normalt publisert kvar onsdag klokka 1400.

Vekesvise rapportar om kraftsituasjonen