Publisert 23.05.2023 , sist oppdatert 30.05.2023

Vassmagasinstatistikk veke 20 2023

Ved utgangen av veke 20 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 34,1 prosent. Gjennom veka  auka magasinfyllinga med 5,1 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 20, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

For ytterlegare komentarar om kraftsituasjonen blir det vist til Kraftsituasjonsrapporten som dokumenterer og kommenterer utviklinga i kraftmarknaden. Rapporten blir normalt publisert kvar onsdag klokka 1400.

Vekesvise rapportar om kraftsituasjonen