Publisert 09.05.2023 , sist oppdatert 10.05.2023

Vassmagasinstatistikk veke 18 2023

Ved utgangen av veke 18 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 26,5 prosent. Gjennom veka  gjekk magasinfyllinga ned med 1,3 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 18, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

For ytterlegare komentarar om kraftsituasjonen blir det vist til Kraftsituasjonsrapporten som dokumenterer og kommenterer utviklinga i kraftmarknaden. Rapporten blir normalt publisert kvar onsdag klokka 1400.

Vekesvise rapportar om kraftsituasjonen