Rapporter - vassmagasinstatistikk - NVE

Vassmagasinstatistikken er utarbeidd av NVE og blir publisert kvar onsdag kl 13. Total magasinkapasitet utgjør 87,0 TWh.

Elspotområda fra og med 07.03.2016

Elspotområde 1 (NO1) omfattar austlege del av Austlandet frå Viken og nordover (bortsett frå den del av Innlandet som ligg vest og nord for Vågåmo).

Elspotområde 2 (NO2) omfattar sørlege del av Viken, mesteparten av Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og sørlege del av Vestland.

Magasinfylling veke 42

93.4% (-1.5%)

Elspotområde 3 (NO3) omfattar nordre og vestlege del av Vestland, den delen av Innlandet som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal.

Elspotområde 4 (NO4) omfattar resten av Trøndelag og Nord-Noreg.

Elspotområde 5 (NO5) omfattar midtre del av Vestland opp til Sognefjorden og Indre Sogn, og vestleg del av Viken og Innlandet.

Datagrunnlag

Om magasinstatistikken

Vassmagasinområda:

Inndelinga i områder er basert på ei gruppering av vassdrag.

Område 1 omfattar Austlandet, Agder og delar av Rogaland.

Område 2 omfattar resten av Rogaland og mesteparten av Vestland.

Område 3 omfattar Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord-Noreg

Vassmagasinområder i Norge