Publisert 28.11.2018

Kraftsituasjonen veke 47 2018

Forbruket auka kraftig grunna kulda.

Frå veke 46 til 47 gjekk den gjennomsnittlege temperaturen ned med 8 gradar i Oslo, og det var ein tilsvarande reduksjon i temperatur. i resten Norden. Sidan mykje av oppvarminga i hushald i Noreg føregår med elektrisitet auka dette forbruket av kraft. Auken var på 19 prosent, noko som er ei stor endring på ei veke.

Den kraftige auken i forbruket medverka til høgare kraftpriser, då meir produksjon måtte nyttast for å dekkje opp forbruket.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 47 her. (PDF)

Kontaktperson

Seniorrådgjevar Martin Andreas Vik,
Tlf: 22 95 93 31