Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.11.2018

Kraftsituasjonen veke 47 2018

Forbruket auka kraftig grunna kulda.

Frå veke 46 til 47 gjekk den gjennomsnittlege temperaturen ned med 8 gradar i Oslo, og det var ein tilsvarande reduksjon i temperatur. i resten Norden. Sidan mykje av oppvarminga i hushald i Noreg føregår med elektrisitet auka dette forbruket av kraft. Auken var på 19 prosent, noko som er ei stor endring på ei veke.

Den kraftige auken i forbruket medverka til høgare kraftpriser, då meir produksjon måtte nyttast for å dekkje opp forbruket.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 47 her. (PDF)

Kontaktperson

Seniorrådgjevar Martin Andreas Vik,
Tlf: 22 95 93 31