Kraftsituasjonen veke 32 2017 - NVE

Auka norsk vasskraftproduksjon.

Høgare kraftetterspurnad og lågare vindkraftproduksjon bidrog til redusert nettoeksport og auka prisnivå i Norden sist veke.

Det våte vêret bidrog til gode produksjonshøve i Noreg og norsk kraftproduksjon gjekk opp med 7 prosent samanlikna med veka før. Dei norske kraftprisane hald seg dermed stabile frå veke 31 til veke 32.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 32 her. (PDF)