Kraftsituasjonen veke 27 2018 - NVE

Framleis tørt vêr

Prisane gjekk opp i dei fleste prisområda i veke 27. I Noreg var prisoppgangen 5-10 prosent samanlikna med veka før. Aukande prisar på brensel og CO2-utslepp, og framleis tørt vêr, medverka til endringa.

Det er for tida ein del arbeid i kraftnettet. Dette kan bidra til noko prisforskjellar mellom norske prisområde.

 

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 27 her.(PDF)