Publisert 01.04.2020

Kraftsituasjonen veke 13, 2020

God ressurssituasjon og låge brenselsprisar bidrog til ytterleg reduserte kraftprisar

Koronasituasjonen har bidratt til reduserte prisar på gass og CO2-kvotar. Saman med god tilgang til vann- og vindkraft var dette med på å presse kraftprisen ned i heile den europeiske marknaden førre veke. God hydrologisk balanse og ein stabil vindkraftproduksjon har sedan starten av 2020 bidratt til at Norden har hatt relativt høg eksport for årstida. 

I Noreg og Norden held likevel kraftetterspurnaden seg stabil trass i koronasituasjonen, og bidreg i liten grad til prisreduksjonen.

 

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 13 2020 (PDF)

Kontaktperson

Rådgiver Ingvild Vestre Sem

Epost: ivs@nve.no

 

Seksjonssjef Åsmund Sunde Valseth

Epost: aasv@nve.no