Publisert 18.06.2019

NVE har laget en tilstandsvurdering av forsyningssikkerhet og beredskap i kraftforsyningen

Våren 2017 leverte NVE en tilstandsvurdering for kraftforsyningen som innspill til statsbudsjettet. Olje- og energidepartmentet har nå bedt NVE gi en oppdatert vurdering av status og utvikling i sikkerhets- og beredskapstilstanden i kraftforsyningen. 

- Stadig høyere forventninger om uavbrutt tilgjengelighet på strøm krever fortsatt effektiv drift og god beredskap i kraftforsyningen, både for å beholde og forbedre forsyningssikkerheten. NVE er opptatt av at kraftforsyningen håndteres riktig og at det gjenopprettes raskt, sier seksjonssjef Eldri Naadland Holo.

I tråd med samfunnssikkerhetsinstruksen (Meld St. 10  2016-2017) skal NVE påse at beredskapen i kraftforsyningen er god og i tråd med gjeldende krav.

Se Faktaark nr. 10/2019 for mer informasjon. 

NVE har basert tilstandsvurderingene på ulike indikatorer: 

  • Leveringspålitelighet for elektrisk kraft.
  • Uønskede hendelser i kraftforsyningen
  • Feilstatistikk i kraftsystemet
  • Tilsyn med kraftberedskap og vedlikehold
  • Energi- og driftssikkerhet
  • IKT-sikkerhet
  • ROS-analyse for kraftsektoren
  • Klimatilpasning i kraftsektoren